*புதுச்சட்டம்* (இனயம் துறைமுகம் – 9)
 
இந்தியாவின் பெருந்துறைமுகங்கள் அனைத்தும் “முக்கிய துறைமுகங்கள் பொறுப்பு நிறுவனச் சட்டம் – 1963” சட்டத்தின் கீழ் இயங்குகின்றன. செல்லாக்காசு பிரச்சனை உச்சத்தில் இருந்த்போது, கடந்த டிசம்பர் 14-ம் நாள் இந்த சட்டத்தை மாற்றி “முக்கிய துறைமுகங்கள் அதிகாரச் சட்டம்” அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த சட்டத்தின்படி துறைமுகம் சம்பந்தமான அனைத்து முடிவுகளையும் மத்திய அரசு தனிச்சையாக எடுக்கமுடியுமென்ற அச்சமிருக்கின்றது.
 
இந்த சட்டத்தின்படி மத்திய அரசு அடுத்த 90 நாட்களுக்குள் நிர்வாகக்குழுவை உருவாக்கும். அந்த குழுவிற்கு அனைத்து அதிகாரமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. புதிய துறைமுகத்தை உருவாக்குவது, பெரிய துறைமுக எல்லைக்குள் புதிய கட்டுமானங்களை நிர்மாணிப்பது, துறைமுகங்களை விரிவாக்குவது, நிலங்களை வாங்குவது, வாங்கமுடியவில்லையென்றால் அந்தந்த மாநில அரசுகள் அந்த நிலத்தை கையப்படுத்தும், அதுவும் முடியவில்லையென்றால் மத்திய அரசு தலையிடும்.
 
கப்பல்கள் வந்து போவதற்கான கட்டணம் மற்றும் வரிகளை இந்த குழுவே தீர்மானிக்கும். என்வே இது தனியார் துறைமுகங்களுக்கு போட்டியாக இருக்குமென்றும் சொல்லப்படுகின்றது. அதானிபோன்றவர்களின் அரசு – தனியார் கூட்டுமுயற்சியில் (PPP) இயங்கும் துறைமுகங்களுக்கு லாபகரமானது.
 
துறைமுகத்திற்கு தேவையான நிதியை இந்த குழு தனிச்சையாக, மத்திய அரசின் ஒப்புதலின் தேவையின்றி, தேசிய வங்கி அல்லது தனியார் வங்கியிடமிருந்தோ கடன் பெறுவதற்கான முயற்சியை மேற்கொள்ளலாம். இதன்படி இனயம் துறைமுகத்திற்கு தேவையான 30,000கோடி ரூபாயை இந்த நிர்வாகக்குழு தனியார் வங்கியிடமிருந்து பெறலாம். அதானி வங்கித்துறையில் காலடியெடுத்துவைக்க தனியார் வங்கியொன்றை கையகப்படுத்தும் முயற்சியை இத்துடன் இணைத்துப் பார்க்கவேண்டியுள்ளது.
 
இனயம் துறைமுகத்துக்கு பிரச்சனையற்ற நேர்வழியை உருக்காக்கிக் கொடுப்பதாகத்தான் இந்த புதிய சட்டத்தை பார்க்கவேண்டியுள்ளது. இனையம் பெட்டக துறைமுகம் அமைப்பதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் மத்திய அரசு மேற்கொள்ளும் என்றே தோன்றுகின்றது.
 
பெருந்துறைமுக நிற்வாகக்குழு நேர்மையானதாக, நடுநிலையுடன் இருக்கவேண்டுமென்றால் மூன்று அல்லது நான்கு மீனவர்களை இந்த நிர்வாகக்குழுவில் இணைக்கவேண்டும். அதற்கு மத்திய அரசு முன்வருமா என்பது “ஒரு கப்பல் கொள்ளளவு அரபிப்பொன்” கேள்வி.
இந்த வருடம் கடற்கரைக்கும், கடற்கரை மக்களுக்கும் மிகுந்த போராட்டம் மிக்கதாகவே இருக்கும்.
 
அனைவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!
 
*
 
புதிய சட்டம்: http://www.prsindia.org/billtrack/the-major-port-authorities-bill-2016-4502/
 
பழைய சட்டம்: http://www.mumbaiport.gov.in/writereaddata/linkimages/5674983817.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *